DEÏNSTALLEER
EEN VERMOGEN.

UW VOORDELEN BIJ DE VERKOOP VAN
ONGEBRUIKTE SOFTWARE-LICENTIES.

Software verslijt niet, software is waardevast. Vele ondernemingen is het onbekend, dat de handel in gebruikte software door arresten van BGH (Bundesgerichtshof) en EuGH (Europees gerechtshof) in de Europese Economische en Monetaire Unie juridisch eenduidig geregeld is.

De ondernemingen die zich in het thema verdiepen, ontdekken snel een winstgevende extra inkomstenbron en verkopen hun ongebruikte software-licenties met winst.

De verkoop van ongebruikte software-licenties biedt meteen meerdere voordelen. Het belangrijkste: De snelle verhoging van de liquiditeit, doordat vermeend dood kapitaal weer tot leven komt. Al naar gelang product, release, versie en omvang van deze licenties kan het daarbij om aanzienlijke bedragen gaan.

Door de winstgevende verkoop van ongebruikte software-licenties worden nieuwe IT-projecten intelligent geherfinancierd. Wanneer de ontvangsten in de onderneming blijven neemt de balanswinst over het boekjaar toe en de waarde van de onderneming als geheel stijgt.


Voordeel 1

SNELLE LIQUIDITEITS-PLUS

Vermeend dood kapitaal wordt weer tot leven gewekt. Niet meer benodigde software of die, welke weliswaar werd gekocht, maar nooit werd gebruikt, wordt winstgevend verkocht. Deel ons uw product, release, versie en omvang van uw licenties mee en wij doen u direct een offerte.

Voordeel 2

INTELLIGENTE PROJECT-HERFINANCIERING

Een levendig IT-landschap speelt een centrale rol, wanneer het er voor ondernemingen op aan komt, de snelle veranderingen in de markt bij te houden. De verkoop van niet meer benodigde licenties brengt geld in het laatje en maakt snel opzetten van nieuwe IT-projecten mogelijk.

Voordeel 3

EENVOUDIGE VERHOGING VAN DE BALANSWINST

Geld moeten besparen is voor vele IT-afdelingen dagelijkse kost. Geld verdienen is daarentegen nieuw. Wanneer leiders van IT-afdelingen door de verkoop van ongebruikte software actief bijdragen aan de verhoging van de balanswinst van hun onderneming, maakt dat een goede indruk op de bedrijfsleiding en de directie.

    Aanvullende links voor u: