Juridische info

PREO Software AG
Barmbeker Str. 2, 22303 Hamburg, Duitsland

+49.40 42 93 28 - 0

+49.40.42 93 28 - 11

info@preo-ag.com

https://www.preo-ag.com

Directie Boris Vöge

Voorzitter Raad van Toezicht Holger Domeyer

Amtsgericht Hamburg HRB 119941

BTW-nummer overeenkomstig § 27a DE245983587

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze webpagina
De gegevens en informatie op deze internetpagina’s dienen slechts algemene informatieve doeleinden. De inhoud van deze pagina’s is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geldigheid.


Aansprakelijkheid voor links
Deze internetpagina bevat links naar externe websites. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze websites. Daarom wijzen we elke vorm van aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites af. De betreffende aanbieder van de websites is verantwoordelijk voor de inhoud. Wanneer bekend wordt dat de inhoud van gelinkte pagina’s bepaalde rechten schenden, zullen de links onmiddellijk verwijderd worden.


Auteursrecht
De inhoud van deze pagina’s is auteursrechtelijke beschermd volgens de Duitse wet. Voor de verveelvoudiging, bewerking, distributie of welke vorm van verspreiding buiten de grenzen van het auteursrecht dan ook is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende auteur vereist. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Deze pagina mag uitsluitend voor niet-commercieel, eigen gebruik gedownload en gekopieerd worden.

Privacyverklaring
PREO Software AG dankt u voor uw bezoek aan onze webpagina en voor uw interesse in ons bedrijf. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus en willen graag dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt.
In onze privacyverklaring informeren we graag over welke gegevens PREO Software AG tijdens uw bezoek aan onze website verzameld en waarvoor deze informatie gebruikt wordt.

 

1. Verzamelen van niet-persoonlijke gegevens
Wanneer u de website van PREO Software AG bezoekt, wordt automatisch (zonder aan te melden dus) algemene bezoekersinformatie verzameld. De gebruikte webservers slaan standaard de volgende informatie op:

  • de naam van uw internetprovider
  • de webpagina, via welke u onze website bezoekt
  • de pagina’s die u bij ons bezoekt uw IP-adres

Het gaat hierbij om niet-persoonlijke gegevens. We zijn dus niet in staat om de verzamelde gegevens te koppelen aan een bepaalde natuurlijke persoon. De informatie wordt anoniem geanalyseerd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren en deze aantrekkelijker te maken. Voor zover gegevens met externe dienstverleners worden gedeeld, hebben we er door middel van technische en organisatorische maatregelen voor gezorgd, dat uw privacy te allen tijde gewaarborgd blijft.

 

2. Verzamelen, verwerken en
doorsturen van persoonlijke gegevens
We verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die u in het kader van een registratie, het invullen van formulieren of verzenden van een e-mail, het bestellen van producten of diensten, het aanvragen van offertes of materialen aan ons ter beschikking stelt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor marktonderzoek en/of commerciële doeleinden wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming stellen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking. We delen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met daartoe geautoriseerde overheden en instellingen wanneer we daartoe gedwongen worden door de lokale wetgeving of een gerechtelijke uitspraak.
U kunt deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang weer intrekken.
De opdracht hiervoor kunt u sturen aan
PREO Software AG, Barmbeker Str. 2, 22303 Hamburg,
of mailen aan info@preo-ag.com.

 

3. Opslag van gegevens (data retention)
Persoonlijke gegevens die u met betrekking tot in punt 2 omschreven doeleinden met ons gedeeld heeft, worden overeenkomstig de wettelijke voorgeschreven bewaartermijn opgeslagen en vervolgens verwijderd.

 

4. Google Analytics
We willen u erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Hierbij gaat het om tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee we uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw bezoek aan deze website sturen we (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google in de Verenigde Staten waar de gegevens ook opgeslagen worden. Google gebruikt deze gegevens om uw bezoek aan de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de eigenaar van de website op te stellen en om andere diensten uit te voeren die samenhangen met het gebruik van de website en internet in het algemeen.

Google kan deze informatie tevens delen met derden wanneer het bedrijf daartoe wettelijk verplicht is of wanneer derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens die bij Google bekend zijn. Om de installatie van cookies te voorkomen kunt u de instellingen in uw browser aanpassen. Daarbij bestaat echter de mogelijkheid dat u niet langer of niet volledig gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten van deze website. Door uw bezoek aan deze website gaat u akkoord met het verzamelen van uw gegevens door Google voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

5. Cookies
Buiten de hierboven beschreven cookies van Google Analytics gebruiken we momenteel geen andere cookies. We houden ons echter het recht voor om in de toekomst op bepaalde delen van de website cookies in zetten wanneer dat voor een bepaalde applicatie of dienstverlening noodzakelijk blijkt te zijn.

 

6. Veiligheid
PREO Software AG gebruikt moderne technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden.
Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt de informatie in versleutelde vorm verstuurd om misbruik door derden te voorkomen. We passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan de technologische ontwikkelingen aan.

 

7. Recht op informatie
U heeft te allen tijde het recht om inzage te verkrijgen in de gegevens die we over u hebben opgeslagen, inclusief informatie over waar deze gegevens verzameld zijn, wie uw gegevens ontvangen heeft en voor welke doeleinden deze gebruikt zijn. U kunt hiervoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Het adres en e-mailadres van PREO Software AG en dat van onze medewerker die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming vindt u in de colofon.

 

8. Actualisering
Deze “Privacyverklaring” wordt steeds bijgewerkt wanneer we nieuwe producten of diensten toevoegen, onze procedures op internet wijzigen of wanneer technologische ontwikkelen ons daartoe nopen. We behouden ons daarom het recht voor om te allen tijde, ook onaangekondigd, deze verklaring naar wens te wijzigen, aan te vullen of delen daarvan te verwijderen. De wijzigingen zullen we hier publiceren. Bezoek deze website daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van onze privacyverklaring.

 

9. Vragen over privacy
Voor aanvullende vragen over dit onderwerp en de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u direct contact opnemen met onze medewerker die belast is met gegevensbescherming.

 


Contactgegevens:

PREO Software AG
Medewerker Gegevensbescherming
Barmbeker Str. 2
22303 Hamburg
Duitsland

 

E-mail: info@preo-ag.com

Beperking van de aansprakelijkheid
De website is eigendom van PREO Software AG. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op de website. Alle op deze website gepubliceerde productgegevens en andersoortige informatie worden door PREO Software AG naar beste eer en geweten en met grote zorgvuldigheid ter beschikking gesteld.
Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens kan echter geen garantie gegeven worden. Om deze reden wordt elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aanwezige informatie afgewezen. Door informatie op de website aan te bieden accepteert PREO Software AG geen enkele garantie of verplichting. Het gebruik van deze website leidt niet tot een overeenkomst in welke manier dan ook tussen de gebruiker en de aanbieder.

 

Opmerking over externe links
Voor zover deze website links bevat naar externe webpagina’s, wijzen we erop, dat PREO Software AG geen invloed heeft op de vormgeving of inhoud van de betreffende pagina’s noch enige invloed daarop heeft. PREO Software AG is bovendien niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de websites. De betreffende aanbieder van de websites is verantwoordelijk voor de inhoud. Gekoppelde websites worden gecontroleerd op de schending van mogelijke rechten op het moment dat de link aangemaakt wordt. Tijdens het aanmaken van de links was onrechtmatige inhoud niet bekend. Het is helaas niet uitvoerbaar om de inhoud van gekoppelde websites permanent op onrechtmatige inhoud te controleren. Wanneer bekend wordt dat de inhoud van gelinkte pagina’s bepaalde rechten schenden, zullen de links onmiddellijk verwijderd worden.

Auteursrecht
Deze internetpagina is eigendom van PREO Software AG en wordt ook door dit bedrijf beheerd. Al het materiaal op deze website, inclusief webdesign, tekstuele inhoud, afbeeldingen en de selectie en volgorde daarvan, zijn beschermd door het auteursrecht van PREO Software AG. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Niets op de internetpagina www.PREO-ag.com mag worden verveelvoudigd, verspreid of gepubliceerd worden. Het is toegestaan om delen van deze internetpagina af te drukken met als doel een bestelling te plaatsen bij PREO Software AG. Ieder ander gebruik dan voor hierboven genoemde doeleinden van de op deze website beschikbare materialen of informatie is verboden, inclusief reproductie, distributie, wijziging en publicatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van PREO Software AG.

 

Overige bepalingen
Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald hebben de website, haar inhoud, de aanwezige materialen en informatie geen invloed op de Algemene voorwaarden van PREO Software AG.
PREO Software AG is gerechtigd de website naar eigen inzicht en zonder het aangaan van verplichtingen onaangekondigd geheel of deels te wijzigen en/of uit de lucht te halen. Het bedrijf is niet verplicht de website actueel te houden.