WIE HANDELT IN
TWEEDEHANDS SOFTWARE
MOET TOCH ALTIJD OP
DE HOOGTE ZIJN.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
VAN DE AFGELOPEN TIEN JAAR.

Software die al gebruikt is, wordt als tweedehands beschouwd. In tegenstelling tot veel andere producten en gereedschappen is software niet onderhevig aan slijtage. Hierdoor kan het begrip “tweedehands” in het geval van software vreemd overkomen. De gebruikswaarde van gebruikte software doet in niets onder voor die van nieuwe software.


Gebruikte software kan zowel een enkele licentie als bulklicenties betreffen. Het licentiemodel heeft geen enkele invloed op de definitie van gebruikte software.
Met betrekking tot de licentieovereenkomst, de gegevensdragers en eventuele aanwezige handleidingen worden kopers van gebruikte software bij PREO Software AG gelijkgetrokken met kopers van nieuwe software, of het nu gaat om bulklicenties of individuele licenties. De ISO-gecertificeerde licentieoverdracht voor zowel individuele als bulklicenties zorgen bij PREO Software AG voor een maximale rechtszekerheid.

 

De term tweedehands software leidt begrijpelijkerwijze vaak tot verwarring omdat het woord “tweedehands” vaak met slijtage verbonden wordt. Daarbij geldt net als bij andere producten dat software als tweedehands betiteld wordt, wanneer deze eerder gebruikt is. Software heeft echter als voordeel, dat er geen slijtage optreedt. De installatie en het gebruik zorgen niet letterlijk slijtage aan het product, maar veranderen de software per definitie wel in tweedehands software. Gebruikte software is daarom kwalitatief van hetzelfde niveau als nieuwe software die direct bij de producent of een tussenleverancier aangekocht wordt. Bij software hoeft men niet te vrezen voor slechtere prestaties of versleten onderdelen. Bedrijven kunnen zo hun eigen licentiekosten optimaliseren door de benodigde software te vervangen door gebruikte softwarelicenties.

 

De kwaliteit van gebruikte software moet daarom veel meer op het gebied van juridische zekerheid gezien worden. Een professioneel opgezette aan- en verkoop van softwarelicenties garandeert bij PREO Software AG de kwaliteit van de licentieoverdracht. De kwaliteit van de licentieoverdracht is bij PREO Software AG ISO 9001-gecertificeerd. Het bedrijf maakt bovendien de hele licentieketen openbaar bij licenties uit bulkcontracten en zorgt zo voor maximale transparantie voor alle partijen.

 

De vraag, of gebruikte softwarelicenties verhandeld mogen worden, is helaas niet eenduidig te beantwoorden. Daarom kunnen verkopende partijen te allen tijde contact opnemen met PREO Software AG om alle contract- en licentievoorwaarden eens rustig door te nemen en te controleren.


In principe kan in Duitsland een onbeperkt gebruiksrecht van een rechtmatig verkregen softwarelicentie ook aan derden verkocht worden. Het is er PREO Software AG vanzelfsprekend aan gelegen om een maximale rechtszekerheid te garanderen tijdens de aan- en verkoop van gebruikte softwarelicenties. Kopers van gebruikte software van PREO Software AG kunnen dankzij verregaande maatregelen vertrouwen op een probleemloze overdracht van de licenties.

 

Zoals hierboven al vermeld, is het kopen en verkopen van softwarelicenties in Duitsland toegestaan – uiteraard gelden er wel bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is, dat de verkoper van de softwarelicentie in het bezit moet zijn van een onbeperkt gebruiksrecht. De software mag dus niet geleased worden. Ook de licentie- of aankoopvoorwaarden van de producent kunnen van invloed zijn op de mogelijkheden om gebruikte softwarelicenties te verkopen. Daarom controleert PREO Software AG voor een aankoop altijd de licentie- en aankoopvoorwaarden van de software om er zeker van te zijn dat de licenties zonder problemen aan een andere koper overgedragen kunnen worden. Door transparante overdrachten biedt PREO Software AG zowel kopers als verkopers een hoge rechtszekerheid tijdens de handel in gebruikte software.

 

PREO Software AG is net als verkopers en kopers van gebruikte software veel gelegen aan een juridisch kloppende transactie. Dit wordt nog eens onderstreept door het feit, dat de processen van PREO Software AG die de herkomst van de software documenteren, ISO 9001-gecertificeerd zijn. De certificering toont aan dat transparante en inzichtelijke processen tot de hoogste prioriteiten van de onderneming hoort.

 

Verkopers kunnen te allen tijde contact opnemen met PREO Software AG voor een offerte voor de aankoop van gebruikte software.
Bij interesse controleert PREO Software AG consciëntieus de licentie en de bijbehorende verkoopvoorwaarden van de betreffende software. Wanneer de klant oprecht geïnteresseerd is en de juridische mogelijkheid tot verkoop bestaat, stelt PREO Software AG een offerte op voor de aankoop van de gebruikte software, daarbij rekening houdend met de randvoorwaarden en de aankoop- en licentievoorwaarden.

 

Om een maximale rechtszekerheid te garanderen worden licenties uit bulkovereenkomsten door PREO Software AG op transparante wijze overgedragen.
De nieuwe eigenaar ontvangt alle licentiedocumenten en krijgt dezelfde status als de oorspronkelijke eigenaar.


Naast de handige mogelijkheid om gebruikte softwarelicenties telefonisch bij de salesafdeling aan te vragen of via de website van ons bedrijf te zoeken, staan een probleemloze afwikkeling en een veilige overdracht voor de koper bij PREO Software AG hoog in het vaandel.

 

Kopers van tweedehands software kunnen gerust zijn. Bij PREO Software AG lopen ze geen onnodig risico.
De koper ontvangt bij de aankoop van gebruikte software bij PREO Software AG in de regel ook alle licentiedocumenten. De koper van de gebruikte software krijgt als het ware dezelfde status als de oorspronkelijke eigenaar. Op die manier ontstaat een maximale rechtszekerheid voor de koper van de gebruikte software.

 

Kopers van gebruikte software zijn vanzelfsprekend op zoek naar rechtszekerheid bij de aankoop van een gunstig alternatief voor een nieuw product. PREO Software AG houdt hier rekening mee en stelt daarom in het belang van de klant hoge eisen aan de workflow van de aan- en verkoop van gebruikte software. Zo dienen verkopers bijvoorbeeld de betreffende softwarelicenties volledig met alle gegevensdragers en veiligheidskopieën over te dragen. Bovendien moeten ze eventueel nog lopende installaties verwijderen. De herkomst van bulklicenties wordt door PREO Software AG uiteraard aan de hand van een licentieketen gedocumenteerd.

 

Hierdoor ontvangt de koper van de gebruikte software van PREO Software AG de gebruiksrechten voor een bepaald softwareproduct die door middel van een licentienummer geïdentificeerd kunnen worden. De nieuwe eigenaar ontvangt tevens informatie over de vorige eigenaar van de gebruikte software.

 

Tweedehands software bestelt en koopt u bij PREO Software AG zonder zorgen. Geïnteresseerde kopers kunnen op de website van de onderneming op zoek gaan naar de gewenste licenties. Wanneer de klanten de gewenste licenties niet kunnen vinden, dan kunnen ze een direct verzoek indienen bij PREO Software AG om naar een oplossing te zoeken. Heeft de klant op de website wel geschikte licenties gevonden, dan kan hij het gewenste aantal invullen op het aanvraagformulier. Onder vermelding van contactgegevens als naam van het bedrijf, adres en contactpersoon kunnen geïnteresseerde partijen bij PREO Software AG een offerte aanvragen voor licenties van hun keuze. PREO Software AG neem vervolgens contact op om de details te bespreken rond de overdracht van de licenties.

 

Het aankoopproces van een licentie voor gebruikte software is hiermee zo klantvriendelijk mogelijk ingericht.
Met een maximale rechtszekerheid voor de koper komen bedrijven bij PREO Software AG snel en veilig in het bezit van tweedehands software.

 

Nee, particulieren kunnen helaas niet bij ons terecht voor softwarelicenties. Het productaanbod van PREO Software AG richt zich uitsluitend op bedrijven, instellingen, commerciële handelaren en hun partners.


Door het gebruik van tweedehands software is het mogelijk om flink te besparen op investeringskosten voor software. Een voordeel waar niet alleen bedrijven, maar ook consumenten graag gebruik van maken, zeker als je weet dat software in principe geen slijtage vertoont. Ons omvangrijke softwareaanbod voor verschillende toepassingsdoeleinden richt zich zowel op kleine bedrijven met een geringe behoefte aan licenties als op grote internationale concerns. We vragen consumenten om begrip, dat we hun segment helaas niet kunnen bedienen.

 

De aanschaf van nieuwe software is normaal gesproken behoorlijk prijzig. De investeringskosten stijgen. Financiële middelen die ergens vandaan moeten komen. Het gebruik van tweedehands software kan de aanschafkosten voor software met wel 70 procent verlagen. Op deze manier kunnen de financiële gevolgen voor de aanschaf van software vaak optimaler worden ingericht zonder dat daarbij op de kwaliteit van de software wordt ingeboet.De ervaring leert dat gebruikte software niet aan slijtage onderhevig is wanneer deze bijvoorbeeld al eens op een ander computersysteem geïnstalleerd en gebruikt is.

 

Net als huishoudens zijn bedrijven voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Als leverancier van gebruikte software verheugen we ons zowel op de toenemende brede interesse in tweedehands software als op de groeiende acceptatie van bedrijven en consumenten om gebruikte software in te zetten. Door een omvangrijk assortiment gebruikte software hopen we aan de wensen van verschillende segmenten te kunnen voldoen. We richten ons daarbij op verschillende klanten met uiteenlopende wensen en behoeften. We rekenen niet alleen internationale concerns tot onze klanten die met name geïnteresseerd zijn in de aanschaf van bulklicenties, maar bedienen ook het midden- en kleinbedrijf die kleinere aantallen licenties nastreven. Offertes op maat kunnen naar wens ook voor kleinere contingenten aangevraagd worden per telefoon, e-mail of fax.

 

Uiteraard begrijpen we dat ook consumenten de uitgaven voor software willen verlagen en we willen deze groep ook graag danken voor hun interesse. Helaas moeten we hen wel teleurstellen. Op dit moment richten we ons helaas niet op consumenten.
Uit verschillende zakelijke overwegingen en om de service en kwaliteit bij de aankoop van gebruikte software via ons bedrijf te garanderen, bieden we onze diensten momenteel uitsluitend aan zakelijke klanten en ondernemingen aan.

 

In de regel gaat het om licenties die afkomstig zijn van bedrijven die om verschillende redenen ongebruikte of overbodige softwarelicenties willen afstoten. Consolidatieslagen of fusies kunnen hiervoor bijvoorbeeld de reden zijn.
Ook veranderingen aan de IT-infrastructuur of een foute planning binnen een bedrijf kunnen ervoor zorgen dat softwarelicenties vrijkomen. 


De vraag naar de herkomst van gebruikte software is voor de toekomstige eigenaar van groot belang, zeker met het oog op de rechtszekerheid. PREO Software AG maakt uitsluitend gebruik van serieuze bronnen van onberispelijke naam. Daarnaast levert PREO een sluitende documentatie over de herkomst van de software. Zo kan PREO Software AG recht doen aan de veelgehoorde wens van de klant naar veiligheid en kwaliteit bij de aankoop van gebruikte software. De vraag naar de herkomst van gebruikte softwarelicenties is vaak gemotiveerd op basis van gewenste rechtszekerheid. PREO Software AG gaat zeer transparant om met de herkomst van de licenties en koopt ook enkel licenties aan uit betrouwbare bron. Het gaat daarbij normaal gesproken om bedrijven die om uiteenlopende redenen ongebruikte of overbodige softwarelicenties afstoten. De gebruikte softwarelicenties van PREO Software AG zijn in de regel afkomstig van bedrijven die bijvoorbeeld na een fusie, een overstap naar een ander systeem of na een consolidatieslag in staat zijn met minder softwarelicenties toe te kunnen. Verkopende partijen willen ongebruikte of overbodige softwarelicenties graag omzetten in kapitaal voordat ze ongebruikt blijven of hun geldigheid verliezen. Kopers van gebruikte software kunnen zo profiteren van voordelige prijzen. Bovendien zijn ze bij PREO Software AG verzekerd van kwaliteit.

 

Om nog meer veiligheid en transparantie met betrekking tot de herkomst en betrouwbaarheid van softwarelicenties te kunnen bieden, hanteert PREO Software AG naast strikte voorwaarden tijdens de verkoop van software ook een duidelijk gedocumenteerde herkomst en een transparantie licentieketen. In geval van nood kan de bron van de bij PREO Software AG als tweedehands aangeschafte softwarelicenties vrijgegeven worden. De rechtszekerheid voor de klant wordt zo behoorlijk vergroot.

 

PREO Software AG biedt naast oudere ook nieuwe softwareversies aan als gebruikte software.
Het aanbod van PREO Software AG op het gebied van softwarelicenties is over het algemeen zeer omvangrijk en omvat meerdere softwareproducenten, -systemen en -versies.


Bedrijven en andere zakelijke klanten hebben bij PREO Software AG de keuze om meerdere versies van verschillende systemen op voordelige wijze aan te schaffen. De licentiekosten voor software kan door de toepassing van tweedehands licenties behoorlijk gedrukt worden. Afhankelijk van de versie liggen de bespaarmogelijkheden tussen 30 en 70 procent van de nieuwprijs.

 

Op basis van de marktomstandigheden voor gebruikte software is het aanbod actuelere software kleiner dan dat voor oudere versies. PREO Software AG adviseert daarom om al in een vroeg stadium contact op te nemen. In dat geval zijn we beter in staat planmatig te werken en kunnen we proberen om de wensen van de klant te honoreren.

 

PREO Software is voortdurend bezig om te voldoen aan de vraag naar gebruikte actuele softwareversies. Helaas is dat op basis van de manier waarop gebruikte software aangekocht kan worden, niet altijd mogelijk om dit ad hoc voor elkaar te krijgen. Het aanbod aan bepaalde gebruikte softwareversies kan soms behoorlijk beperkt zijn. Dit geldt met name voor actuele of nieuwe softwareversies die zeer populair zijn op de markt voor gebruikte software. Oorzaak voor het afwijkende aanbod aan nieuwe en oudere softwareversies vindt zijn oorsprong in het aankoopproces voor gebruikte softwarelicenties. De licenties die PREO Software AG verhandelt zijn afkomstig uit betrouwbare bron en worden door bedrijven om uiteenlopende redenen afgestoten. Redenen voor het afstoten van de licenties kunnen fusies zijn, consolidatieslagen of de overstap naar een ander systeem. Daarnaast is het aanbod oudere softwareversies vanzelfsprekend vaak ook groter. Het aanbod is dientengevolge afhankelijk van de verkoop van de gebruikte software door de betreffende ondernemingen zelf.

 

Het is uiteraard niet uitgesloten dat ook nieuwere of actuele softwareversies aangeboden worden. Daarom zijn bij PREO Software AG uiteraard ook actuele releases als gebruikte softwarelicenties verkrijgbaar. Wanneer geïnteresseerde kopers tijdig een offerte aanvragen heeft PREO Software AG voldoende tijd om op zoek te gaan naar actuele gebruikte software.

 

Ja. Net als bij nieuwe software ontvangt u ondersteuning op gebruikte software.


De vraag naar onderhoud, support en service is met name voor bedrijven erg belangrijk en speelt niet zelden een belangrijke rol tijdens het besluit om te investeren in een specifieke softwareversie. Dit geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor gebruikte software. Daarom heeft u de mogelijkheid om een supportcontract af te sluiten voor de gebruikte software die u bij ons aangeschaft heeft. De supportcontracten brengen we in de regel onder bij gerenommeerde IT-systeemhuizen die met ons bedrijf samenwerken.

 

De levenscyclus van software begint, net als veel andere producten, pas vanaf het moment van aankoop. Een belangrijk punt dat voor bedrijven in een grote rol speelt bij de keuze voor een bepaalde investering zijn de totale kosten voor de levensduur van de software (total cost of ownership). Antwoorden op vragen naar de prestaties op het gebied van onderhoud, support en service zijn belangrijk bij het maken van een beslissing. De hoogte voor de support-kosten kunnen sterk uiteenlopen. De hoogte van de kosten hangt mede af van de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Voor de supportkosten maakt het vaak niet uit of deze geldt voor gebruikte of nieuw aangeschafte software.

 

Bij supportdiensten voor software gaat het om IT-dienstverlening die bij gerenommeerde leveranciers normaal gesproken door goed opgeleid personeel uitgevoerd wordt. Het maakt voor de support meestal niet uit of de betreffende software tweedehands of nieuw gekocht is. Met het oog op supportdiensten bieden we onze klanten de mogelijkheid aan om bij een van onze partners een supportcontract af te sluiten voor de tweedehands software.De diensten die we bij onze gebruikte software aanbieden zijn verkrijgbaar in twee verschillende supportlevels. Supportlevel 1 biedt basisondersteuning voor onze gebruikte software. Level 2 biedt uitgebreide support voor onze gebruikte software. Beide soorten supportovereenkomsten, zowel voor level 1 als voor level 2, worden uitgevoerd door streng geselecteerde en gekwalificeerde partners. Onze partners op het gebied van supportdiensten zijn meestal grote en gerenommeerde systeemhuizen die een kwalitatief hoogwaardige service kunnen bieden en bovendien over competent personeel beschikken. PREO werkt nauw samen met meerdere LAR’s (Large Account Resellers).

 

Een notariële verklaring kan een licentie nooit vervangen. Een notaris kan de rechtmatigheid van de overdracht van een licentie over het algemeen niet beoordelen. Notariële verklaringen zijn voor gebruikte software daarom ook niet noodzakelijk.


Een notariële verklaring is volgens PREO Software AG niet nodig, omdat de overdracht van de licentie volkomen transparant verloopt en gepaard gaat met de publicatie van de licentieketen. Een notariële verklaring voegt hier in principe niets aan toe. Een notaris kan normaal gesproken nooit de rechtmatigheid van de overdracht van een licentie verklaren. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij een laatste wilsverklaring. Een rechtmatige en juiste overdracht van licenties kan nooit bewezen worden door middel van een notariële verklaring.

 

Een notariële verklaring is daarom ook niet voldoende om een audit te doorstaan. PREO Software AG optimaliseert door middel van omvangrijke opkoopacties en uitgebreide controles de rechtszekerheid tijdens de aankoop van gebruikte software. Bovendien kan PREO Software AG tijdens de professionele overdracht van licenties aantonen met een ISO 9001-certificering. PREO Software AG let zeer nauwkeurig op de randvoorwaarden om kopers een zo hoog mogelijke rechtszekerheid te kunnen bieden.

 

De rechtszekerheid bij de aanschaf van gebruikte software staat bij PREO Software AG hoog in het vaandel. Daarom bieden we zowel kopende als verkopende partijen een veilige aan- en verkoopproces. In het kader van licentie-overdrachten controleert PREO Software AG de aankoop- en licentievoorwaarden van de softwareproducent en houdt het bedrijf indien nodig rekening met eventuele aanvullende eisen. PREO Software AG controleert met name licenties uit bulkcontracten extra streng. Hierbij ervaren klanten de hoogst mogelijke rechtszekerheid bij de aankoop van gebruikte software bij PREO Software AG.

 

Softwarelicenties dienen volledig te zijn, dat betekent dat alle onderdelen van de licentie meegeleverd moeten worden. Voor licenties uit bulkcontracten gelden aanvullende voorwaarden.
De verkochte software moet volledig verwijderd zijn van de computers van de verkopende partij. Veiligheidskopieën zijn niet toegestaan.


Tot de voorwaarden waaraan verkopers zich bij de verkoop van gebruikte softwarelicenties aan PREO Software AG over het algemeen moeten houden, behoren de volledigheid van de softwarelicenties en het volledig verwijderen van alle aanwezige software op de eigen computers. Het achterhouden van veiligheidskopieën van de verkochte software is niet toegestaan. Hoe de software geleverd wordt, is daarbij niet van belang.

 

Bij de verkoop van gebruikte software aan zakelijke klanten speelt de rechtszekerheid een belangrijke rol. PREO Software AG heeft daarom bijzondere regels en voorwaarden opgesteld voor de aankoop van gebruikte software die de verkoper dient te respecteren. Deze regels en voorwaarden zijn onder andere noodzakelijk om de aan- en verkoop van software probleemloos en zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Zo moeten onder andere de aan PREO Software AG geleverde softwarelicenties volledig zijn. Kopers dienen bij de aanschaf van bulklicenties rekening te houden met speciale voorwaarden. Deze kunnen afwijken van de voorwaarden voor individuele licenties.
Ook verkopende partijen profiteren bij PREO Software AG van de ISO 9001-gecertificeerde overdracht van licenties. Daarnaast documenteert PREO Software AG de herkomst van de software en zorgt het voor een transparante overdracht van en een betrouwbare bron voor de licenties. Om de handel professioneel vorm te geven, controleert PREO Software AG ook of de verkopers van de software voldoen aan bepaalde regels en voorwaarden. Deze zijn met name in het leven geroepen om de rechtszekerheid tijdens de aan- en verkoop van gebruikte software te garanderen en de kwaliteit van de handel in gebruikte softwarelicenties te optimaliseren.

 

Naast dergelijke voorwaarden moeten eigenaren van bulklicenties die hun software als partner aan PREO Software AG willen verkopen, rekening houden met enkele aanvullende voorwaarden. Het gaat daarbij om maatregelen die het verkoopproces van gebruikte softwarelicenties optimaliseren en mede zorg dragen voor een probleemloze overdracht van de softwarelicenties. Deze maatregelen zorgen er over het algemeen voor dat kopers een grote vertrouwen hebben in de handel in gebruikte softwarelicenties. Hierdoor kunnen ook verkopers een betere prijs vragen voor hun product. Bovendien dienen ze om de vraag naar gebruikte software te verhogen.

 

Wij kopen niet alleen actuele versies, maar ook verouderde individuele en bulklicenties. We zijn met name geïnteresseerd in licenties van Microsoft, SAP, Citrix, IBM en Adobe. Daarnaast zijn ook alle CAD- en virtualisatietools als VMware voor ons interessant.


PREO Software AG is geïnteresseerd in meerdere versies van verschillende soorten software. Naast actuele versies is PREO in principe ook geïnteresseerd in oudere softwareversies. Deze flexibiliteit geldt ook voor het licentiemodel van de betreffende gebruikte software.

 

PREO Software AG koopt zowel individuele licenties als OEM- en suites als bulklicenties. Hierbij kunt u o.a. denken aan Select, OPEN en Enterprise Agreement-licenties van Microsoft. PREO is met name geïnteresseerd in licenties van producenten als Microsoft, SAP, Citrix, IBM en Adobe. Verder richt PREO Software AG zich op de aankoop van gebruikte softwarelicenties voor CAD-software en virtualisatietools.

 

Bedrijven gebruiken vandaag de dag uiteenlopende softwaresystemen om de werkprocessen te optimaliseren. Ook bij kopers van gebruikte software bestaat er een breed interesse aan verschillende soorten bedrijfssoftware. Daaronder vallen bijvoorbeeld Office-toepassingen, administratieve tools zoals eenvoudige boekhoudsystemen en complexe ERP-systemen, maar ook technische CAD-applicaties. Vanwege standaardisatie- en optimalisatieprocessen kunnen verschillende softwareversies (zowel nieuwe als oude) interessant zijn voor kopers van gebruikte software en worden daarom ook door PREO Software AG ingekocht.

 

Omdat PREO Software AG ernaar streeft alle wensen van de klant te honoreren, koopt het bedrijf meerdere versies van uiteenlopende software uit haast alle marktsegmenten in. PREO Software AG is daarbij zowel in individuele licenties geïnteresseerd als in licenties die afkomstig zijn uit bulkcontracten. Verkopers van gebruikte software kunnen te allen tijde contact opnemen met PREO Software AG om de software aan te bieden.

 

De wijze waarop de softwarelicenties wordt aangeboden speelt voor PREO Software AG slechts een ondergeschikte rol. Daarnaast neemt het thema rechtszekerheid voor de aankoop van gebruikte software bij PREO Software AG een centrale rol in. Hiervoor controleert het bedrijf de licentie- en gebruiksvoorwaarden van de softwareproducent.

 

    Aanvullende links voor u: